(Advertorial) Îngroapă România banii în gropile de gunoi?

Via: Newmoney.ro

Marea majoritate a statelor europene a realizat că deșeurile reciclabile sunt, de fapt, resurse ce reprezintă materie primă secundară pentru diverse industrii, iar valorificarea acestora prin reciclare este o consecință logică. În România, peste 85% sunt depozitate la gropile de gunoi sau abandonate în natură sărăcind bugetul de stat atât prin pierderea valorii re­ziduale, cât și prin costurile mari de gestionare ulterioară a acestora. Aproximativ o treime din cele două milioane de tone de deșeuri reciclabile ce ajung anual în gropile de gunoi sunt deșeuri de ambalaje de băuturi.

­­ș

– Recent, Ministerul Mediului a supus dezba­terii publice proiectul de hotărâre de guvern care va stabili cadrul legal de implementare a unui nou sistem de gestionare a ambalajelor de băuturi. Ce este sistemul de ga­ranție-returnare? Ce ambalaje sunt vizate?

   Aceste principii sunt reflectate prin 12 elemente-cheie care ar trebui să se regă­sească în fiecare sistem. Cultura locală, infrastructura existentă și mediul politic trebuie luate în considerare pentru a contura sistemul care funcționează cel mai bine pentru fiecare piață.

   – Care sunt beneficiile unui astfel de sis­tem?

   – ­

   – Cine are responsabilitatea organizării sis­temului și cine îl finanțează?

   – ­­­