Apetitul companiilor pentru accesarea unui credit bancar este în scădere

Via: Newmoney.ro

Trei sferturi din companii par dezinteresate de accesarea unui credit bancar, procentul fiind în creștere. Multe dintre acestea au drept surse principale de finanțare acționarii sau alte companii – prin întârzierea plății facturilor –, o practică deloc lipsită de riscuri.

Apetitul companiilor pentru finanțarea bancară este în continuă scădere, reiese din cel mai recent barometru realizat de Banca Națională a României (BNR). Circa 77% din firmele chestionate au ales să stea departe de credite, cu două puncte procentuale în plus față de anul trecut. Mai mult, dintre companiile care au soli­citat un credit în ultimul an, doar 16% au primit suma cerută, iar 2% au obținut o parte din finanțarea solicitată. Majoritatea companiilor (60%) consi­deră că accesul la finanțare reprezintă un factor cu impact scăzut sau fără impact asupra acti­vi­tății lor, în contextul în care 82% din companii nu au contractat cre­di­te în ultimele 12 luni (cu patru puncte procentuale peste nivelul din 2020).

Așa se face că o proporție semnificativă a companiilor utilizează pentru finanțare doar resurse interne, respectiv reinves­tirea profitului sau vânzarea de active din patrimoniu, precum și finanțare sub for­mă de credite de la acționari sau majorări de capital. Astfel, în perioada aprilie 2020 – martie 2021, 85% din companii au utilizat pentru finanțare doar resurse interne. Multe firme, respectiv 62%, au fost nevoite să vândă active, iar 23% au obținut finanțare sub formă de credite de la acțio­nari sau majorări de capital.

„Se remarcă scăderea frecvenței de apelare la descoperitul de cont și linii de credit, iar rata de utilizare a creditelor bancare și co­merciale a scăzut simțitor, punând în evidență o altă vulnerabilitate a economiei românești, respectiv gradul redus de inter­mediere financiară“, reiese din „Sondajul pri­vind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România“, realizat de banca centrală în această vară.

  Companiile din industria prelucrătoare au avut o evoluție negativă, rata de neper­for­manță majorându-se cu 1,3 puncte procentuale, fiind afectate negativ atât de scă­derea cererii internaționale, cât și de întreruperile la nivelul lanțurilor de apro­vi­zio­nare. Firmele din sectorul serviciilor adresate populației au fost cele mai afectate de restricțiile de mișcare impuse, această evo­luție reflectându-se și în deteriorarea ratei de neperformanță, ce a crescut cu 1,2 puncte procentuale în martie 2021 față de iunie 2020. Cele mai importante contribuții la această „performanță“ negativă s-au consemnat în rândul agențiilor turistice, urmate de segmentul de restaurante.

  La polul opus, sectorul construcțiilor a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a disciplinei la plată față de finalul lui 2019, pornind însă de la un nivel relativ ridicat al ratei de neperformanță, domeniul fiind sus­ținut de cererea robustă pentru locuințe. O evoluție similară poate fi observată și în cazul sectoarelor de comerț, imobiliare și al serviciilor adresate întreprinderilor, rata de neperformanță a acestora diminuându-se față de iunie 2020 și situându-se sub media portofoliului de companii nefinanciare.

  „Evoluția viitoare a ratei creditelor neperformante va depinde, pe lângă dinamica de ansamblu a sectorului companiilor, și de situația financiară a firmelor care au apelat la moratoriile de suspendare a obligațiilor de plată față de instituțiile de credit“, susțin experții BNR în cel mai recent raport asupra stabilității financiare. Datele arată că acestea o duc semnificativ mai prost, exis­tând riscul să-i tragă după ele și pe partenerii de business.

  În criza precedentă, rata de neplată a datoriilor comerciale, calculată ca raport între valoarea restanțelor către furnizori și nivelul total al datoriilor comerciale, a depășit nivelul de 20%, revenirea ulterioară către va­lori mai scăzute fiind graduală. Cu toate acestea, riscurile legate de întârzieri în lan­țurile comerciale nu s-au materializat până la momentul actual, soldul restanțelor către furnizori fiind constant în perioada iunie 2019 – iunie 2020, 13%.

  Pandemia de COVID-19 a dus la creșterea reticenței companiilor de a accesa finanțare bancară, cu efecte asupra intermedierii finan­ciare. Pe de altă parte, sondajele indică optimism în rândul managerilor, care între­văd o îmbunătățire a condițiilor din piață.

  Normalizarea graduală a activității economice din România, în special după începerea campaniei de vaccinare, a dus la creșterea optimismului companiilor, însă reticența față de a contracta un credit bancar pare să se fi menținut.