BNR: Aproape 9 miliarde de euro, investiţii străine directe în România în 2021

Via: Newmoney.ro

Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2021 s-a ridicat la 8,94 miliarde euro, anunţă Banca Naţională a României (BNR).

Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investiţiilor străine directe (ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD în cursul exerciţiului financiar 2021 în întreprinderile investiţie străină directă rezidente, a veniturilor obţinute de nerezidenţi din aceste investiţii, precum şi a soldului ISD în România la 31 decembrie 2021.

Metodologia utilizată la elaborarea acestor statistici este în conformitate cu prevederile Manualului balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională editat de Fondul Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6).

”Fluxul net de ISD în anul 2021 a înregistrat valoarea de 8,94 miliarde euro, din care: 6,747 miliarde euro participaţii la capitalurile proprii, nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 2,165 miliarde euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 4,582 miliarde euro; 2,194 miliarde euro instrumente de natura datoriei în relaţia cu investitorii străini direcţi şi cu societăţile din cadrul grupului acestora (datorii minus creanţe)”, arată datele BNR.

    Veniturile din ISD în România realizate de nerezidenţi în anul 2021 au înregistrat valoarea de 8,894 miliarde euro, din care:

    – Veniturile nete din participaţii la capital au înregistrat valoarea de 8,302 miliarde euro şi au fost calculate ca diferenţă între profiturile după impozitare ce revin învestitorilor străini, în valoare de 11,008 miliarde euro, din totalul profiturilor obţinute de întreprinderile ISD şi pierderile ce revin acestora, în valoare de 2,705 miliarde euro, din totalul pierderilor înregistrate de întreprinderilor ISD în anul 2021

    – Veniturile nete din dobânzi au înregistrat un nivel de 592 milioane euro şi au fost calculate ca diferenţă între dobânzile primite de către investitorii străini direcţi pentru creditele acordate întreprinderilor deţinute în România şi dobânzile plătite de către aceştia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct, cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.