Ce efecte economice ar putea avea întărirea dolarului asupra economiei mondiale. Ce estimează marile corporații

Via: Newmoney.ro

Dolarul a redevenit rege în 2022 în mare măsură ca o consecință a încrederii investitorilor în reziliența supe­ri­oară a economiei Statelor Unite față de restul lumii. Pentru mulți însă, întări­rea monedei americane complică un ta­blou financiar deja înroșit de perspectiva unei recesiuni.

Indexul dolarului, indicatorul care mă­soară evoluția monedei americane în ra­port cu un coș de valute (euro, yenul, lira sterlină, dolarul canadian, coroana sue­deză și francul elvețian), a atins la sfârși­tul lunii septembrie un nou maxim al ulti­melor două decenii. Recordul a fost po­sibil pe fondul deprecierii puternice a lirei sterline, o consecință a unui pachet masiv de stimulente fiscale anunțat de gu­vernul de la Londra, care ar urma să fie finanțat pe datorie.

Dincolo de această conjunctură, dolarul a avut parte de un an foarte bun în 2022. Indexul a crescut cu circa 20%, pe măsură ce Rezerva Fede­rală (Fed) din SUA a înce­put să majoreze dobânzile, într-un efort de a readuce sub control rata inflației. Aprecierea pronun­țată a dolarului nu este însă doar o con­se­cință a politicii mo­netare a Fed, majo­ri­tatea băncilor centrale din lume aflân­du-se în prezent într-o etapă de majorare a dobânzilor de referință.

În pofida faptului că economia ameri­cană „flirtează“ cu recesiunea, arată mult mai bine decât alte economii avansate, inclusiv Marea Britanie, UE șiJaponia. Economiile europene sunt cele mai afectate de efectele răz­boiului din Ucra­ina, în special de creșterea dramatică a facturilor la energie. Japonia se confruntă cu o scădere a cererii globale de produse manufacturiere, care repre­zintă cea mai mare parte a exporturilor sale. Numeroasele riscuri geopolitice care amenință economia globală, printre care și problemele Chinei, cauzate de politica zero-COVID și spargerea bulei imobiliare, i-au determinat pe investitori să se reorienteze către acti­vele sigure. Iar dolarul a excelat întotdea­una din această perspec­tivă.

  ­

  ­

  În plus, obligațiunile în valută a cel puțin 20 de piețe de frontieră și emergente se tranzacționează la randamente cu peste zece puncte procentuale peste cele ale obli­gațiunilor de trezorerie americane comparabile, potrivit datelor JPMorgan. În acest context, în ultimele trei luni, Sri Lanka a intrat în incapacitate de plată, iar Bangladesh și Pakistan au solicitat ajutor de ur­gență de la Fondul Monetar Internațional (FMI).

  Totodată, România a împrumutat sume mari în dolari în acest an. Mai exact, în urma ieșirilor pe piețele internaționale din 2022, statul a împrumutat echivalentul a 18,7 mi­liarde de dolari în euroobligațiuni denominate în dolari. Cu toate acestea, doar 7,8% din datoria publică a României este deno­mi­nată în dolari în momentul de față, potrivit datelor Ministerului Finan­țe­lor. Pe termen scurt, perspectivele nu sunt optimiste. Analiștii se așteaptă la o con­tinuare a ten­din­ței de apreciere a dolarului, iar o recesiune globală este la rândul său în cărți.

  Forța dolarului

  Indexul dolarului a fost în­ființat de Rezerva Federală a SUA în 1973, după dizol­varea Acordului de la Bretton Woods.

   FOTO: Getty