Ce impact a avut pandemia de coronavirus pe piața de fuziuni și achiziții din România

Via: Newmoney.ro

Piața locală a fuziunilor și achizițiilor (M&A) a suferit o contracție minoră anul trecut, analiștii fiind de părere că ar putea deveni extrem de efer­ves­centă dacă va reuși să treacă peste criza sanitară.

Cu o valoare totală de circa 3 miliarde de euro și aproximativ 100 de tranzacții, piața de M&A din România din anul 2020 s-a situat sub cea din 2019, când valoa­rea cumulată a tranzacțiilor a fost de circa 4 miliarde de euro, potrivit estimă­rilor fă­cute de KPMG.

„Cu toate acestea, nu­mărul tran­zac­țiilor încheiate a depășit așteptările, deși cei mai mulți investitori au amânat deciziile de investiție sau chiar le-au anulat“, se arată într-un raport al companiei de consultanță.

Experții de la Deloitte au o estimare ceva mai optimistă cu privire la valoarea fuziunilor și achizițiilor finalizate în 2020 – între 3,7 și 4,3 miliarde de euro, în ușoară scădere față de 2019, când s-a si­tuat între 4 și 4,4 miliarde de euro. Estimările legate de valoarea pieței de M&A variază, în principal, în funcție de evaluările tranzacțiilor a căror valoare nu a fost făcută publică.

  „Având în vedere contextul pandemiei, cumpărătorii caută să profite prin achizi­ționarea de afaceri aflate în dificultate. Achizițiile se vor concentra pe extinderea strategică a canalelor de vânzare, în special în online, determinată de schimbarea comportamentală a consumatorilor“, sus­țin specialiștii KPMG. Sectoare precum IT, sănătate, sectorul bunurilor de larg consum, energie și infrastructură vor fi deosebit de atractive.

  Un raport realizat de PwC pe această temă punctează și faptul că fondurile de in­vestiții au la dispoziție resurse mari de ca-pi­tal, principalele domenii pe care le ex­plo­rează în prezent fiind sectoarele energiei și sănătății. Companiile din retail și bunuri de larg consum vor rămâne, de ase­menea, printre țintele de achiziție favorite în 2021. „Unele fonduri de investiții au capacitatea de a optimiza operațiunile și pot îmbunătăți marjele de profitabilitate în aceste domenii pe măsură ce companiile își deservesc clienții prin canale de distri­buție noi și variate“, notează experții de la PwC.

  O altă tendință care ar putea câștiga te­ren se referă la tranzacțiile de dimensiuni medii. Dacă tranzacțiile mari se realizează, cu precă­dere, în interiorul aceluiași sector, tran­zacțiile mici implică adesea companii din industrii diferite și „pot re­pre­zenta miș­cări îndrăznețe pentru IMM“, punc­tează analiștii de la PwC.

  Multe astfel de tranzacții ar putea implica firme non-tehnologice care cumpără companii de tehnologie, fapt ce poate contribui la accelerarea transformării digitale.

  Datorită schimbării comportamentelor și așteptărilor consumatorilor generate de COVID-19, „achizițiile de tehnologie“ pot oferi oportunități semnificative. „De exemplu, companiile de servicii financiare dez­voltă capabilități de plăți online prin achi­ziții de tehnologie și vor continua să re­in­venteze relația financiară cu consumatorii în 2021. Pe de altă parte, popularitatea jocurilor online determină acorduri între com­paniile media și de telecomu­nicații și companiile din domeniul tehnologiei.“

  ­

  Perioada următoare s-ar putea dovedi una extrem de benefică pentru investitorii cu resurse, dar totul depinde de evoluția unei pandemii care, la fel de bine, ar putea întârzia și mai mult tranzacțiile de M&A de la nivel local. Și nu numai.

  Ce, unde cât

  Pandemia de COVID-19 a început deja să forțeze trans­formarea în mai multe sec­toare, iar companiile trebuie să stabilească teh­nologiile care le vor ajuta să se men­țină com­petitive într-o eco­nomie încă ne­sigură – o veste bună pentru piața de M&A, care ar putea vedea mai multe tranzacții.

   FOTO: Laszlo Raduly