Ce impact vor avea noile schimbări fiscale asupra profitabilității unor businessuri

Via: Newmoney.ro

Deși este un an ceva mai liniștit prin prisma schimbărilor „de ultimă oră“ în legislația fiscală, 2023 aduce o serie de noutăți cu impact în bugetele companii­lor.

Codul fiscal din 2023 prezintă o serie de modificări semnificative în ceea ce pri­vește impozitarea companiilor mici, mo­dificări motivate oficial prin nevoia de a în­chide o serie de „portițe“ folosite cu scopul de a evita plata taxelor și impozitelor.

Începând din acest an, companiile fără angajați nu mai pot fi încadrate la impo­zit pe venitul microîntreprinderii, de 3%, această cotă de impozit fiind eliminată (cu câteva excepții temporare pentru com­paniile nou-înființate, respectiv pentru cele cu un singur salariat al cărui ra­port de muncă încetează). Microîntreprinderile fără angajați vor datora impozit pe profit de 16%.

O altă noutate este scăderea plafonului de încadrare la impozit pe venitul mi­cro­întreprinderii, de la un milion de euro la o jumătate de milion de euro cifră de afa­ceri.

  Din 2023, companiile din HoReCa trebuie să opteze pentru impozit pe profit sau impozit pe venit de 1%. O concesie a rămas totuși, firmele din domeniul HoRe­Ca pot opta pentru impozitul pe venit chiar dacă rea­li­zează afaceri de peste o jumătate de mi­li­on de euro.

  Tot de la 1 ianuarie 2023, restaurantele, barurile și alte astfel de localuri vor avea obligația să treacă pe bonul fiscal bacșișul lăsat de clienți, pentru a fi impozitat cu 10%. De asemenea, cota redusă de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant, cazare sau catering a fost majorată la 9%, iar TVA pentru produsele răcoritoare cu adaos de zahăr a fost majorată de la 9% la 19%.

  În acest an intră în vigoare obligațiile aferente înregistrării transporturilor afectate în sistemul RO e-Transport, aplicația in­formatică de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat. Cei care nu se vor con­forma riscă amenzi între 5.000 și 100.000 de lei. Tot din acest an, sistemul de raportare SAF-T a devenit obligatoriu și pentru firmele mijlocii.

  O veste bună vine din sfera inspecțiilor fiscale, odată cu introducerea în legislație a notificării de conformare emise de orga­nul fiscal central în cazul inspecției fiscale. Fiscul este practic obligat să informeze fir­mele prezumtive a fi selectate pentru efectuarea unei inspecții fiscale cu privire la „ris­curile fiscale identificate în scopul rea­na­lizării de către aceștia a situației fiscale și, după caz, de a depune sau de a corecta de­clarațiile fiscale“.

  Lista de mai sus nu este nici pe departe exhaustivă. Legislația privind deducerile sau taxarea persoanelor fizice autorizate (PFA) a suferit, de asemenea, modificări sem­nificative. Având în vedere constrân­gerile bugetare, companiile trebuie să fie pregătite, ca în fiecare an, și pentru alte schimbări fiscale cu potențial impact major asupra profitabilității.

  „Portița“ de 4,8% din PIB

  Autoritățile invocă adesea argumentul nevoii de a închide „portițele“ fiscale – care le permit unora să se sustragă de la plata unor taxe și impozite – atunci când introduc modificări în Codul fiscal.