Ce performanțe a avut Bursa de Valori București în plină pandemie și ce rezultate au obținut companiile listate

Via: Newmoney.ro

  Agroserv Măriuța, compania care ope­rează brandul de produse lactate „Lăp­tă­ria cu Caimac“, a făcut primul pas pe BVB la începutul lunii decembrie, prin listarea unei emisiuni de obligațiuni pe SML. A doua zi, acțiunile companiei de tehnologie 2Performant au început tranzac­țio­narea pe piața AeRO.

  Tot în acest an ar urma să fie solicitată autorizația de funcționare a Contrapărții Centrale (CCP), proiect în absența căruia nu pot fi tranzacționate instrumentele financiare derivate, unul dintre neajunsurile BVB.

  CCP este o entitate care se interpune între participanții la piață, devenind contraparte pentru fiecare dintre ei. În acest mod, o tranzacție se împarte în două, Contrapartea Centrală devenind cumpărător pentru vânzător și vânzător pentru cum­pă­rător. Aceasta garantează, atât cumpă­ră­torului, cât și vânzătorului, finalizarea de­contării tranzacției, aspect esențial pentru tranzacționarea derivatelor, instrumente ce presupun un grad ridicat de risc.

  În toamna lui 2020, proiectul CCP a intrat într-o nouă fază, odată cu inițierea colaborării dintre CCP.RO Bucharest, so­cie­tate al cărei acționar majoritar este BVB, și Cassa di Compensazione e Garanzia SpA (CC&G). Casa de Compensare din Italia, parte a London Stock Exchange Group (LSEG), va oferi consultanță privind înființarea Contrapărții Centrale și asis­tență tehnologică specifică serviciilor de com­pensare și management al riscului care vor fi derulate de CCP.RO Bucharest și care se aplică tuturor claselor de active tranzacționate pe piața locală de capital.

  Dincolo de ambițiile locale, la fel ca până acum, evoluția BVB va depinde în cea mai mare măsură de cea a piețelor bursiere externe, unde circulă deja îngrijorări cu privire la o eventuală bulă. Evoluția pie­țelor de capital din ultimele câteva luni pare a fi complet deconectată de cea a eco­nomiei, situație care ridică întrebarea când, și mai ales cum, se va produce urmă­toarea corecție.

  Cine, ce, cât

   FOTO: Laszlo Raduly