Ce sectoare ale industriei au accesat cele mai multe credite în pandemie

Via: Newmoney.ro

Băncile au avut parte de creșteri însemnate ale portofoliilor de credite cor­porate anul trecut, programele guvernamentale de sprijinire a IMM-urilor având un impact semnificativ. Nici perspectivele pe termen mediu nu sunt rele, în ciuda așteptărilor privind creș­terea dobânzilor.

Creditarea corporate a înregistrat o creș­tere substanțială în 2021, fiind unul dintre principalele motoare de creștere a îm­prumuturilor bancare de anul trecut. Cre­ditele noi, dar și stocul au înregistrat avansuri de „două cifre”, reiese din da­tele publicate de Banca Națională a Ro­mâ­niei (BNR). Analiza în structură arată cum cele mai mari creșteri s-au înregistrat în rândul companiilor din industria extractivă. Stocul creditelor bancare ale companiilor din acest sector se ridica în decembrie 2021 la 1,4 miliarde de lei, cu 58,1% mai mult față de aceeași lună a anu­lui anterior. Avansul este parțial explicat de efectul de bază, stocul total fiind cel mai redus din rândul tuturor ramu­rilor economice luate în calcul în ana­liza BNR.

Creșteri importante ale stocurilor de credite s-au consemnat și în rândul companiilor de utilități (+38,2%, la 5,9 miliarde de lei) și construcții (+32,1%). Co­mer­țul și serviciile au raportat, de asemenea, creșteri importante, de peste 18% – la 37,9 miliarde de lei, respectiv 26,6 miliarde de lei. Companiile din agricultură și-au majorat expunerea ban­cară cu 15,2% anul trecut, la 12,6 miliarde de lei. Creditele acordate industriei prelu­cră­toare au fost cu 12,3% mai mari în decembrie, valoarea stocurilor fiind de 31,8 miliarde de lei. Cele mai mici creșteri au fost raportate de companiile din sectorul imobiliar, unde avansul a fost de doar 1,7%, la 18,7 miliarde de lei. Creditarea corporate a crescut, prin urmare, în toate sectoarele economice anul trecut, spre deosebire de 2020, când industria prelucrătoare și utilitățile au consemnat scăderi de 2,6%, respectiv 15,6%.

După dimensiunea companiilor, corpo­ra­țiile sunt în continuare cel mai mare client al sectorului bancar local, acestea având o pondere de circa 68,5% din totalul împrumuturilor, însă întreprinderile mici și mijlocii (IMM) sunt cele care au înregistrat cea mai bună dinamică. Mai în detaliu, cel mai rapid a avansat creditul acordat întreprinderilor mici, cu 21% în 2021, acesta ajungând la 30,4 miliarde de lei la sfârșitul anului.

    O creștere a acestui indicator a fost con­semnată în două sectoare economice – ser­vicii (5,5%, în creștere cu 0,2 pp) și imo­biliare (3,7%, în creștere cu 0,7 pp). Disciplina financiară laxă a companiilor rămâne o vulnerabilitate structurală importantă a companiilor, notează specialiștii BNR. Efec­tele economice negative ale pandemiei COVID-19 au accentuat într-o anumită măsură această vulnerabilitate, având în vedere perioadele de întrerupere totală sau parțială a activităților economice, precum și restricțiile de mobilitate care au afectat cererea în cazul unor sectoare.

    O provocare la adresa creditării corporate o reprezintă numărul mare de companii cu capitaluri proprii sub limita legală, de 34% din total la sfârșitul anului 2020, potrivit celor mai recente date disponibile. Acestea generau „6,5% din valoarea adău­gată brută la nivelul economiei, angajau 13,7% din totalul salariaților și dețineau 11% din portofoliul creditelor acordate companiilor nefinanciare de către institu­țiile de credit și 29% din expunerile neperformante“, potrivit rapoartelor BNR. Necesarul de capitalizare al acestora era de aproape 30 de miliarde de euro.

    Pandemia a afectat cu siguranță capacitatea multor companii de a accesa credite bancare, în condițiile în care bilanțurile me­diului local de business nu erau prea bune nici înainte. Specialiștii estimau că doar 15% dintre companiile locale ar fi bancabile, competiția băncilor pentru atra­gerea acestora fiind acerbă. Sistemul bancar local mai are doi competitori impor­tanți: creditele intra-grup, la care apelează corpo­rațiile și creditul furnizor, la care apelează companiile cu resurse financiare limitate.

    Cu alte cuvinte, deși dobânzile vor crește, punctul de pornire al acestor majorări este relativ redus și nu ar trebui să aibă un impact negativ prea mare asupra creditării corporate.

    FOTO: Laszlo Raduly