Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare a României de 4 miliarde euro pentru sprijinirea întreprinderilor

Via: Newmoney.ro

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare a României cu o valoare de 4 miliarde euro (aproximativ 19,7 miliarde lei) pentru sprijinirea întreprinderilor din toate sectoarele în contextul invadării Ucrainei de către Rusia.

”Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare a României cu o valoare de 4 miliarde euro (aproximativ 19,7 miliarde lei) pentru sprijinirea întreprinderilor din toate sectoarele în contextul invadării Ucrainei de către Rusia”, anunţă CE.

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar de criză privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022 şi modificat la 20 iulie 2022, în baza articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene („TFUE”), în care se recunoaşte faptul că economia UE se confruntă cu perturbări grave.

”Războiul de agresiune nejustificat purtat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să aibă efecte negative asupra economiei UE şi a României. Schema de ajutoare în valoare de 4 miliarde euro aprobată astăzi va permite României să atenueze impactul economic al actualei crize geopolitice asupra întreprinderilor din toate sectoarele. Continuăm să ne afirmăm sprijinul faţă de Ucraina şi de poporul său. În acelaşi timp, continuăm să colaborăm îndeaproape cu statele membre pentru a ne asigura că măsurile naţionale de sprijin pot fi puse în aplicare în timp util, în mod coordonat şi eficace şi că sunt protejate, totodată, condiţiile de concurenţă echitabile pe piaţa unică”, spune vicepreşedinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenţei.

  Beneficiarii eligibili vor avea dreptul de a primi noi împrumuturi care sunt acoperite de o garanţie de stat de până la 90% din valoarea împrumutului, cu scadenţe maxime de până la şase ani.

  Comisia a constatat că schema de ajutoare a României îndeplineşte condiţiile prevăzute în cadrul temporar de criză. În special, în ceea ce priveşte garanţiile pentru împrumuturi, ajutoarele vor acoperi garanţiile pentru împrumuturi cu o anumită scadenţă şi o valoare limitată. În ceea ce priveşte cuantumurile limitate ale ajutoarelor sub formă de granturi directe, ajutoarele nu vor depăşi (i) 62.000 euro şi 75.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii şi, respectiv, al pescuitului acvaculturii şi (ii) 500.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în oricare din celelalte sectoare. Sprijinul în cadrul schemei va fi acordat până cel târziu la 31 decembrie 2022.

  Comisia a concluzionat că schema de ajutoare acordată de România este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar de criză.

  Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

  Cadrul temporar de criză privind ajutoarele de stat, adoptat la 23 martie 2022, permite statelor membre să utilizeze flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.

  Potrivit News.ro, Cadrul temporar de criză a fost modificat la 20 iulie 2022 pentru a complete pachetul de măsuri de pregătire pentru iarnă şi în conformitate cu obiectivele planului. Ajutoarele care sprijină introducerea energiei din surse regenerabile şi decarbonizarea industriei se pot acorda până la sfârşitul lunii iunie 2023. În vederea asigurării securităţii juridice, Comisia va evalua ulterior dacă va fi necesară o prelungire a acestui cadru.