Creșterea însemnată de prețuri din acest an ar putea duce la majorarea dobânzilor

Via: Newmoney.ro

Dobânzile nu vor mai scădea, spune ferm guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Întrebarea la care au de răspuns economiștii acum este când și cum vor crește.

Tot mai multe bănci centrale din jurul lumii anunță majorări ale dobânzilor-cheie de politică monetară, în contextul unei creșteri a inflației pe care mulți ana­liști o consideră temporară. Alții însă o văd drept un semnal de alarmă că deceniul banilor (aproape) gratis a ajuns la fi­nal.

În regiunea Europei Centrale și de Est, pozițiile bancherilor centrali sunt la fel de împărțite. Dacă în Ungaria și în Cehia a fost deja demarat ciclul de majorare a ra­telor de referință, în România și în Polonia părerile sunt rezervate, cert fiind doar că acestea nu vor mai scădea.

Majorarea dobânzilor-cheie de politică monetară pentru a ține sub control avansul prețurilor reprezintă un moment de­licat al unui ciclu economic, deoarece riscă să se transforme într-un șoc pentru economia reală.

  „Caracte­rul tranzitoriu al factorilor infla­ționiști din anul curent pare să fie adevă­rat. Dacă îi citești pe unii. Dacă îi citești pe alții… Este un studiu apărut acum două luni în SUA care spune că așa a înce­put și în anii 1960. Eu am trăit această pe­ri­oadă. «Creeping inflation», o inflație târâtoare, și apoi, în anii 1970, nu a mai putut să fie oprită decât cu dobânzile foarte înalte ale președintelui (Rezervei Federale, n.r.) Paul Volcker, de la în­ceputul anilor ’80, un ade­vărat șoc“, a aver­tizat Isărescu.

  Punctual despre probabilitatea unei creș­teri a dobânzilor, guvernatorul a preci­zat doar că acestea nu vor mai scădea, dar și că o eventuală majorare în acest an va depinde atât de evoluțiile din lunile ce ur­mează, cât și de semnalele de peste hotare.

  Alți analiști întrevăd o mișcare mai timpurie din partea BNR. „Perspectivele de persistență a presiunilor inflaționiste pe termen scurt, coroborate cu momentul fa­vorabil din economia reală, exprimă creș­terea probabilității ca BNR să demareze un nou ciclu monetar până la finalul anului“, susține Andrei Rădulescu, director de ana­liză macroeconomică la Banca Transilvania. În opinia acestuia, întărirea politicii mo­netare nu se va produce „agresiv“, ceea ce ar putea contribui la menținerea costu­rilor reale de finanțare la un nivel redus în trimestrele următoare.

  Ciprian Dascălu, economist-șef BCR, an­ti­cipează la rândul său o primă creștere a dobânzii de referință, cu 25 de puncte de bază în acest an (în noiembrie). „Având în vedere profilul prognozei de inflație actua­lizat al BNR, vedem prima majorare a ratei-cheie în noiembrie, cu 25 de puncte de bază, urmată de alte creșteri, totalizând 25-50 de puncte de bază în 2022, în funcție de conduita politicii fiscale“, explică econo­mistul.

  Companiile și populația s-au bucurat în ultima perioadă de o scădere a costurilor de finanțare. Ratele dobânzilor la principa­lele categorii de credite noi și-au continuat ori accentuat trendul descendent inclusiv în trimestrul al doilea al acestui an, în ciuda revenirii economice puternice. „Randamentul mediu zilnic al pieței monetare interbancare a coborât alert în debutul trimestrului II și a rămas ulterior preponde­rent în jumătatea inferioară a coridorului ratelor dobânzilor, urcând doar episodic în preajma ratei dobânzii de politică mone­tară“, remarcau și experții BNR în raportul privind inflația din august.

  Creșterea dobânzilor de referință, care va antrena creșterea dobânzilor „din piață“, a afectat în trecut creșterea econo­mică, proiectată să atingă noi culmi în acest an. Să fie acum altfel?

  Costuri mici

  Dobânzile din piață au con­tinuat să scadă în 2021, atât pe segmentul de retail, cât și pe cel corporate.