Cum a reușit sistemul bancar românesc să nu-și scadă foarte mult profitabilitatea în primele nouă luni ale anului

Via: Newmoney.ro

Sistemul bancar pare să fi depășit cu brio șocul indus de pandemia de COVID-19. Profitabilitatea s-a menținut la un nivel ridicat în primele nouă luni din acest an, indicatorii de risc sunt în parametri, iar creditarea și-a reluat creș­terea la sfârșitul verii, sprijinită preponderent de programul IMM Invest.

În ciuda blocajelor generate de pandemie, profitabilitatea sistemului bancar local s-a menținut robustă în primele nouă luni din 2020. Per ansamblu, băncile au înregistrat un profit net de 4,7 miliarde de lei, echivalentul a 0,9 miliarde de euro, în scădere cu doar 9% comparativ cu aceeași perioadă din 2019, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). Rentabilitatea activelor (ROA) și rentabili­tatea capitalului (ROE) erau la sfârșitul lunii septembrie de 1,17%, respectiv 10,48%, sub valorile din primele nouă luni din 2019, de 1,45%, respectiv 13,18%.

Nivelul activelor, de circa 109,5 miliarde de euro, reprezintă un nou maxim istoric, însă evoluția raportului dintre credite și depozite relevă impactul declinului economic survenit în contextul cri­zei sanitare. Acesta a scăzut în septembrie la 68,9%, față de 74,7% în urmă cu un an.

În ceea ce privește robustețea sistemului bancar, rata de solvabilitate, care in­dică nivelul de capitalizare al instituțiilor de credit și care este unul dintre indicatorii cel mai atent monitorizați de către BNR, s-a menținut la 22,7% în septembrie, în creștere față de 2019. În scădere a fost și rata creditelor neperformante, care a coborât la sfârșitul primelor nouă luni din acest an la 4,06%, o consecință a moratoriu­lui care a permis populației și companiilor să suspende plata ratelor.

  Produsul intern brut (PIB) a consemnat o creștere de 5,6% în perioada iulie-septembrie, după o scădere de 12,2% în trimestrul anterior.

  „În dinamică an/an, economia Ro­mâniei a scăzut cu 6% în T3, ritm în atenuare după declinul cu 10,3% înregistrat în T2, confirmându-se perspectiva unei relansări în V“, punctează An­drei Rădulescu, director al de­partamentului Analiză macroeco­nomică din cadrul Băncii Transilvania.

  Acesta este de părere că economia a de­pășit punctul critic al șocului indus de inci­dența crizei sanitare în prima jumătate a anului, evoluțiile recente ale indicatorilor macrofinanciari (inclusiv comenzile în industrie, evoluția construcțiilor, expunerea băncilor străine etc.) exprimând faptul că ne îndreptăm spre un nou ciclu economic.

  Într-adevăr, băncile străine și-au majorat expunerea pe economia României cu peste 8% în prima jumătate a acestui an, în pofida nivelului fără precedent de incertitudine. Această evoluție confirmă potențialul de dez­voltare din economia internă, precum și gradul ridicat de atractivitate din perspectiva investițională, dat fiind diferențialul de rate de dobândă dintre România și țările zonei euro.

  „Sectorul bancar se confruntă cu o serie de provocări în procesul de transformare determinat de revoluția digitală, noile re­glementări și incidența pandemiei: consolidarea bazei de clienți, creșterea exigenței și așteptărilor clienților, intensificarea concu­ren­ței, presiunea din sfera reglementării, inovarea și necesitatea actualizării / amelio­rării modelului de business“, a punctat și Andrei Rădulescu.

  Pe termen scurt, bancherii urmăresc cu atenție evoluția celui de-al doilea val al pan­demiei, care ar putea însemna noi restricții și blocaje ale economiei. La fel de atent monitorizate sunt însă și măsurile implementate de guvern, care ar putea ține lucrurile în balanță.

  IMM Invest

  Programul de garantare lan­sat în contextul pandemiei s-a dovedit un succes pentru sistemul bancar, asigurând producția de credite în peri­oada critică a crizei sanitare.

   FOTO: Laszlo Raduly