DOCUMENT. Ministerul Finanţelor a publicat proiectul OUG care prevede măsurile fiscal-bugetare pentru 2021

Via: Newmoney.ro

Ministerul Finanţelor a publicat, luni seară, proiectul OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Documentul prevede o serie de măsuri noi, precum neacordarea voucherelor de vacanţă, prorogarea termenului de aplicare a Legii pensiilor şi limitarea călătoriilor studenţilor.

poate fi consultat pe site-ul Minsterului Finanţelor şi rămâne în consultare publică timp de zece zile.

”, se arată în Nota de fundamentare a documentului.

  – Se propune prorogarea până la 1 aprilie 2022 a datei de intrare în vigoare a Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar. Această lege aprobă pentru personalul feroviar, atât din cadrul instituţiilor publice cât şi din cadrul operatorilor economici cu capital majoritar de stat, drepturi de natură salarială şi de asistenţă socială cu impact asupra bugetului de stat generat, în principal, de creşterea compensaţiei serviciului public de transport feroviar de călători şi a cheltuielilor cu administrarea infrastructurii feroviare de circa 978 milioane lei.

  – Se propune modificarea art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea instituirii unui cadru legal general pentru organizarea de toate unităţile sanitare din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională să organizeze centre de vaccinare împotriva COVID-19. Finanţarea centrelor organizate suplimentar peste numărul aprobat prin Strategia de vaccinare împotriva COVID – 19 în România, se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

  – În actualul context generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, dar şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se propune adoptarea unor noi măsuri care să permită asigurarea accesului la testarea şi vaccinarea împotriva COVID-19 în condiţii de siguranţă, eficacitate şi echitate pentru prevenirea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 şi a personalului ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională trimis în misiune permanentă în străinătate. Cheltuielile privind testarea şi vaccinarea acestuia se suportă din bugetele instituţiilor trimiţătoare.

  Potrivit Ministerului, neadoptarea acestor măsuri, în regim de urgenţă, poate avea consecinţe negative şi ar genera:

  – un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanţelor publice,

  – întârzieri în adoptarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, afectând posibilităţile de finanţare în anul 2021 a acţiunilor de limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a măsurilor în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice,

  – majorarea cheltuielilor bugetare, ceea ce creează premisele unui dezechilibru bugetar,

  – posibile repercusiuni grave, dată fiind necesitatea atingerii imunităţii colective, circa 70% din populaţie să fie protejată, pentru a permite ca pandemia să fie sub control şi în cele din urmă, eradicată.