Interviu cu Angela Roșca, fondator Taxhouse. Ce efecte va avea asupra economiei inflația aflată în continuă creștere

Via: Newmoney.ro

  – Guvernul vrea să majoreze taxe, dar nu reu­șește încă o colectare competitivă a taxe­lor existente. Nu ar fi mai bine să lucreze mai întâi în această direcție, mai ales că Ro­mânia e pe unul dintre ulti­mele locuri din Uniunea Europeană la nivelul colectării de taxe ca procent din produsul intern brut?

  ­

  Cât de mare e riscul de recesiune

  – BNR a majoratdobânda-cheie la 6,25% și e de așteptat să o majoreze în continuare. Ce impact are asupra economiei?

  – Se urmărește o limitare a nivelului credi­tării în economie și sterilizarea masei mone­tare în circulație. Acestea sunt căile de atac, ori de câte ori apare un puseu de natură inflaționistă. România are o istorie veche cu inflația, există și specialiști care știu bine cum a fost cu hiperinflația galopantă din anii ’90 (vârful de 295,5% a fost în 1993, n.r.). Calmarea inflației nu se va produce pe termen scurt, mai curând într-un an și jumă­tate – doi ani. Efectele pe care le așteaptă BNR sunt scăderea nivelului creditării și, în consecință, al investițiilor care se bazau pe credite cu dobânzi mici, cum era zona de in­vestiții imobiliare. De asemenea, popu­lația care era obișnuită cu creditele de consum pentru bunuri e posibil să fie afectată.

  Dar sterilizarea de care vorbeam presupune tocmai asta, retragerea masei monetare din circulație. Băncile vor începe să dea dobânzi mai mari și, implicit, vom vedea același efect. Companiile care nu vor mai avea acces la finanțare ieftină vor trebui să-și restrângă cheltuielile, cu efect asupra cheltuielilor de natură sala­rială inclusiv. Ceea ce înseamnă că salariile, în general, nu se vor mai mări sau numărul de angajați nu va mai crește, astfel încât, cu finanțarea pe care firmele deja o au, să poată crește productivitatea. Toate la un loc vor duce la cal­ma­rea in­fla­ției și mă aștept să revenim la creștere eco­no­mică în ceva timp.

  – Mulți economiști au avertizat că recesiunea e aproape inevitabilă anul viitor. Ce fel de sce­nariu vedeți dumneavoastră?

  – După pandemie, toată lu­mea s-a dezlăn­țuit. Fie a început să călă­to­rească mult, fie a cumpărat tot felul de lucruri… Inclusiv în zona de servicii, restaurante, totul a crescut postpandemie. Iar acum, prețul energiei, rezultat din conflictul din Ucraina și din tot ceea ce se întâmplă în urma acțiunilor Ru­siei, influențează inflația.

  Și în Europa e mare, peste 10%, așa că nu va mai reveni la 2-3% imediat, ci pro­ba­bil în câțiva ani. Mă aștept la recesiune în multe țări, dar în cazul Ro­mâ­niei poate nu vom vedea ceva la fel de rău ca în 2010, pen­tru că avem programe mari de investiții, susținute din fonduri europene și PNRR. E posibil ca anumite ramuri economice să fie mai afectate, dar sunt și zone, precum industria IT, care nu văd de ce ar avea de suferit. Sau industriile de teh­no­logie înaltă, precum producția de automobile. Mai curând mă aștept să scadă producția în zone industriale precum prelucrarea de petrol, aluminiu, petrochimice, toate aceste industrii fiind puternic afectate de costurile energe­tice.