Interviu cu Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: Eu văd inflația din România depășind 7% la finele acestui an

Via: Newmoney.ro

România va avea, la sfârșitul lui 2021, cea mai ridicată inflație anuală din ulti­mii 13 ani. Acestea sunt așteptările pre­șe­dintelui Consiliului Fiscal, Daniel Dă­ianu (69 de ani). Economistul avertizează că marele risc este ca inflația ridicată să devină obiș­nuința, nu excepția, în urmă­torii ani.

­­ț

  – Potrivit Legii finanțelor publice, proiectul de buget ar fi trebuit să fie deja depus la Parlament până la 15 octombrie. E drept că acest termen nu a fost niciodată respectat. Guvernul în exercițiu, demis de Parlament, nici nu are dreptul să facă politici publice. Ne va în­curca asta cu ceva la începutul anului viitor?

  – Da, dar nu este ceva fatal. Important este să reușim să avem un guvern care să aibă susținere parlamentară pentru a trece Legea bugetului. Un buget care să aloce re­surse pentru continuarea luptei cu pande­mia, să susțină economia în zonele nevralgice și care să înceapă corecția fiscală propriu-zisă în 2022.

  Optimism rezervat

  – Standard & Poor’s a menținut ratingul de țară al Româ­niei la stabil, iar Moody’s l-a îm­bunătățit de la negativ la stabil, în ciuda crizei sanitare și a crizei politice. E justificat acest optimism?

  – În esență, evaluările arată că agențiile de rating mizează că actuala criză politică se va sfârși nu peste mult timp, că o corecție fis­cal-bugetară va fi vizibilă în 2022 și în anii ce vin, că România va beneficia și de re­surse europene considerabile ce pot favo­riza o creștere economică robustă.

  – România așteaptă pentru următoarea peri­oadă și încasarea primelor tranșe din Planul Național de Redresare și Reziliență. Când se vor vedea primele rezultate ale celor 30 de miliarde de euro așteptate să intre în țară?

  – Prefinanțarea ar trebui să intre până la finele acestui an. Cel mai mult vor conta pro­iectele concrete și reformele realizate în mod ferm, care să aducă resurse în țară și să ajute transformarea economiei româ­nești, „înverzirea“, digitalizarea, pregătirea pentru o lume altfel.

  – BNR a ridicat recent dobânda-cheie la 1,75%. Care sunt perspectivele, pot urma și alte creșteri?

  – Înăs­prirea va continua, fiindcă BNR nu poate să fie impasibilă când inflația crește iute și avem deficit bugetar mare, deficite externe supărătoare. Dar, repet, BNR nu poate să potolească singură cererea în exces, dacă nu se va face corecția fiscal-bugetară nece­sară. Și este de notat totodată că deficitul bugetar explică în largă măsură și deficitul extern, de cont curent.