Legea sponsorizării și Codul fiscal

Via: rfi.ro

Cheltuiala cu sponsorizarea oferită nu este o cheltuială deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite,cu conditia respectarii anumitor conditii. Codul fiscal prevede următoarele limite (minimul dintre) : Ø 20% din impozitul pe profit datorat Ø 0,75% din cifra de afaceri.

Mai mult, începând cu 01 aprilie 2018, societățile comerciale care suntplătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și care efectuează sponsorizări, potrivit Legii sponsorizării, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult (furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Începând cu 2019, sumele aferente sponsorizărilor efectuale către persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, se scad din impozitul pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în limitele prevăzute de Codul fiscal, doar dacă beneficiarul sponsorizării este inclus la data încheierii contractului de sponsorizare în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (Registru gestionat de către ANAF).

Astfel, facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ (cu particularitățile menționate) și nu în contul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la finele anului.

Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formularul 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective. Exemplu Exemple calcul sponsorizare, în cazul unui plătitor de impozit pe profit, respectiv în cazul unui plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

O societate are la sfârșitul anului o cifră de afaceri de 30.000.000 lei, un profit impozabil de 8.000.000 lei, impozitul pe profit de plată (16%) fiind în sumă de 1.280.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 300.000 lei, acordată în timpul anului de referință, impozitul pe profit va putea fi redus în limitele prevăzute de Codul fiscal după cum urmează:

O microîntreprindere fără salariați are la sfârșitul trimestrului o bază de venit impozabil de 300.000 lei, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (3%) fiind în sumă de 9.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 5.000 lei, acordată în timpul trimestrului de referință, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor va putea fi redus, în limitele prevăzute de Codul fiscal, după cum urmează:

Conform Codului fiscal, atunci când cheltuielile legate de sponsorizare depășesc în anul de referințălimitele permise pentru credit fiscal, sumele eligibile se reportează după cum urmează:

în cazul plătitorilor de impozit pe profit, diferența poate fi dedusă din impozitul pe profit în următorii7 ani consecutivi (în exemplul de mai sus există o diferență de 75.000 lei care se va reporta în anul următor);în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, diferența de sumă care nu a putut fi scăzută din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive(în exemplul de mai sus există o diferență de 3.200 lei care se va reporta în anul următor).

Citește articolul pe rfi.ro