Noua revoluție verde: asistăm la debutul celui de-al doilea val de investiții în capacități de producție din resurse regenerabile în România

Via: Newmoney.ro

­­

Emmanuel Muntmark, cel de care se leagă multe proiecte eoliene din România, din pri­mul val al „revoluției verzi“ de acum un de­ceniu și jumătate – proprietarul grupului Monsson –, a început demersurile pentru un parc fotovoltaic gigantic, de 700 de me­ga­wați, în județul Arad – 700 de mili­oane de euro investiția, pentru panouri fotovoltaice pe circa 1.000 de hectare de teren, aproape de granița cu Ungaria.

Gigantul Verbund, cel mai mare produ­cător de electricitate din Austria, a reluat un proiect eolian de 57 de megawați în Do­brogea, proiect care fusese pus pe hold, în condițiile în care schema actuală de sprijin pentru investitorii în capacități energetice din surse regenerabile, cea cu cer­tificate verzi, a fost amputată.

Furnizorul român Restart Energy, care are o campanie agresivă de racolare a clien­ților casnici cu prețuri competitive, a anunțat un proiect fotovoltaic de 45 de megawați în zona Sălaj, de circa 30 de mili­oane de dolari, primul dintr-o serie de in­vestiții care ar viza un total de 500 de me­ga­wați instalați în regenerabil până la finalul lui 2025.

  „­

  „Privind spre viitor, sper ca anul 2021 să ne aducă primele investiții în noi capacități de producție de energie curată, în scopul ca România să își îndeplinească obiecti­vele pentru 2030 și pentru a-și asigura neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050. Se așteaptă apariția centralelor electrice pe gaz, centralelor fotovoltaice, centrale­lor eoliene sau cel puțin să se înceapă construirea lor anul acesta“, a spus recent și vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy Bege.

  Într-adevăr, după finalizarea schemei de sprijin cu certificate verzi, noile investiții în capacități energetice din surse regene­rabile au nevoie de două lucruri pentru dez­voltare: apariția contractelor pentru di­ferență și posibilitatea de a se încheia contracte bilaterale directe de vânzare de energie electrică, pe termen lung (PPA).

  Explozia regenerabilelor din Româniaa fost posibilă datorită introducerii uneia dintre cele mai generoase scheme de sprijin de pe continent. Spre exemplu, cine in­ves­tea într-un parc fotovoltaic primea până la șase certificate verzi (dacă le vindea la prețul minim, primea undeva la 160 de euro, pe lângă prețul pentru energia electrică vândută). Certificatele verzi sunt plătite de fiecare consumator de energie electrică, prin facturi.

  Schema a fost însă amputată în trecut, numărul de certificate a fost diminuat, unele certificate au fost amânate la plată și, oricum, investițiile noi nu mai benefi­ciază de această schemă de sprijin care, după cum ați văzut, a condus la apariția a 4.500 de megawați nou-instalați, cu care România și-a îndeplinit țintele „verzi“ asumate în fața Comisiei Europene.

  Ce se cere în loc? În primul rând, posibilitatea de a se putea încheia contracte de tip PPA, cu care, odată semnate, un investitor în capacități energetice din surse regenerabile își poate finanța investiția cu bani de la bancă, garanția fiind livrarea de energie pe termen lung unui cumpărător.

  În al doilea rând, investitorii și-ar dori un me­canism numit contract de diferență (CfD), mecanism care ar putea fi implementat și în România.

  Mecanismul funcționează prin stabilizarea veniturilor pentru producătorii care be­neficiază de acesta, la un nivel de preț fix, cunoscut sub numele de „preț de exercitare“. Acesta este un preț al energiei electrice care reflectă costul investiției într-o anumită tehnologie.

  Producătorii beneficiari de CfD își vor vinde energia electrică produsă pe piață, iar în cazul în care prețul obținut de ei este sub cel de exercitare, vor primi diferența de bani. Dacă, dimpotrivă, prețul de piață este peste acest preț de exercitare, vor ram­bursa diferența.

  România și-a asumat, prin Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) 2021-2030, ca 30,7% din consumul de energie al țării să fie obținut din surse regenerabile.