Raportul privind falimentul City Insurance: Care sunt principalele cauze

Via: Newmoney.ro

Casa de insolvenţă CITR a anunţat că a finalizat în patru luni raportul privind cauzele celui mai mare faliment din istoria recentă a României, City Insurance, şi că principalele cauze vin din deficienţe de ordin operaţional şi din modul de gestionare a banilor. CITR vorbeşte şi despre un deficit semnificativ, de 1,2 miliarde de lei, rezultat din vânzarea poliţelor sub tariful notificat cu scopul de a creşte cota de piaţă, după cum reiese din analiza activităţii City Insurance în perioada 2018 – 2021.

”CITR, lichidatorul judiciar al City Insurance, a identificat o serie de cauze de natură operaţională şi de gestionare a fondurilor care au dus la falimentul celei mai mari companii de asigurări, cu o cotă de piaţă de 43% la 2021 pe sectorul RCA. Raportul privind cauzele este un document foarte complex pe care echipa CITR a reuşit să îl finalizeze în doar 4 luni, un termen scurt având în vedere specificul şi dimensiunea cazului”, anunţă CITR.

Cu 1,15 milioane poliţe RCA în vigoare la finalul anului trecut, dintre care 500.000 denunţate automat la data de 11 mai, 16.305 poliţe de garanţie încă în vigoare astăzi aferente a peste 7.000 de asiguraţi, instituţii şi alte persoane juridice, dar şi peste 10.000 de litigii naţionale şi internaţionale, falimentul City Insurance este cel mai mare din istoria recentă a României.

“Avem astăzi, la finalizarea unei analize complexe, o mai mare claritate asupra elementelor care au determinat cel mai răsunător faliment de pe piaţa asigurărilor. Mai sunt etape de parcurs până când vom putea considera încheiat acest dosar, care mi-aş dori să fie folosit, peste ani, drept studiu de caz din care să extragem cu toţii învăţăminte valoroase. Avem însă obligaţia să înţelegem cum s-a ajuns în această situaţie endemică pentru a evita repetarea ei. Mai departe, vom formula cererile de atragere a răspunderii pentru demersurile care au condus la falimentul City şi instanţele competente vor putea acţiona în consecinţă”, spune Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

  La acestea se adaugă pierderi de 57 de milioane de lei generate de nerecuperarea unor împrumuturi acordate societăţii afiliate City Invest & Management.

  Alte surse de pierderi sunt reprezentate de unele tranzacţii imobiliare cu terenuri achiziţionate la valori ridicate, în perioada 2012 – 2014, care ulterior au fost vândute la preţuri inferioare în perioada 2019-2020, rezultând de aici o diferenţă de 42,6 milioane de lei.

  În ceea ce priveşte atragerea răspunderii a celor care au cauzat falimentul City Insurance, potrivit articolului 268 din Legea Insolvenţei, judecătorul sindic poate dispune ca prejudiciul să fie suportat de membrii organelor de conducere şi/ sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului prin săvârşirea uneia din faptele prevăzute expres de lege.

  Lichidatorul judiciar a identificat incidenţa mai multor cazuri de antrenare a răspunderii prevăzute de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după cum urmează:

   Experienţa CITR în domeniul asigurărilor

   CARPATICA ASIG s-a confruntat cu un deficit de capital de 707 milioane de lei la finele lunii iulie 2016, când ASF a retras licenţa de funcţionare a companiei şi ulterior a formulat cererea de deschidere a procedurii de faliment. De la data deschiderii procedurii, în februarie 2017, numărul creditorilor a ajuns la peste 600, iar CITR a făcut distribuiri de aproximativ 130 milioane lei. Proiectul Carpatica Asig a însemnat gestionarea a peste 10.000 de litigii.

   Proiectul CERTASIG – Societate de Asigurare şi Reasigurare S.A. este în gestionarea CITR din iunie 2020. Conform tabelului preliminar de creanţe, numărul de creditori este în acest moment de peste 160. Procedura de valorificare a activelor companiei este în derulare în acest moment, recuperările de creanţe aflate în curs fiind de aproximativ 10 milioane lei.